Meer informatie…

VBB

 

VROUWENBIERGILDE BAKKER
Aantal leden: 30 en 2 personen op de wachtlijst
 
Lidmaatschap per jaar is € 30,00
Over te maken voor de 1e avond van het seizoen, naar Vereniging Vrouwen Biergilde Bakker, Nl25 ABNA 04 11 5017 55 onder vermelding van je voor- en achternaam.
Elk lid betaalt per avond  € 12 voor de drankjes en de hapjes.
Hiervoor krijg je een kopje koffie/thee, proef je 4-6 bieren per avond vergezeld van een aantal bierhapjes.
De avond begint om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 22 uur.
We komen 1 keer per maand bij elkaar, in de maanden september t/m mei. De data wordt bij aanvang van het seizoen per mail bekend gemaakt en staan in de nieuwsbrief en op de website.
Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor een lid van lidmaatschap uit te sluiten zonder opgave van reden.
Per avond nodigen we standaard twee vrouwen van de wachtlijst uit. Verder vragen we alle leden zo snel mogelijk door te geven als zij een avond niet kunnen komen zodat de vrijgekomen plek direct opgevuld kan worden door iemand van de wachtlijst.
Het vrouwenbiergilde heeft een website die zo actueel mogelijk is en altijd na een biergildeavond wordt bijgewerkt door Marianne Vorstermans.

Op de website staat een overzicht van de tot nu toe alle door ons geproefde bieren.

Het bestuur:

  • Ellen Breman, voorzitter
  • Ineke Hoekveld, penningmeester
  • Lida Finnema, programmamaker
  • Janny Eggens, nieuwsbrief

 info@vrouwenbiergildebakker.nl
 www.vrouwenbiergildebakker.nl
 kvk nr : 52645339